שופטים - פרק א - פסוק יב הדפסה
ויאמר כלב, אשר-יכה את-קרית-ספר ולכדה--ונתתי לו את-עכסה בתי, לאישה.