שופטים - פרק א - פסוק כא הדפסה
ואת-היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין; ויישב היבוסי את-בני בנימין, בירושלים, עד, היום הזה. 

אני אוהבת את הפסוק משום שהוא בא מהתנך ,הפסוק הזה נותן לי הרבה חוכמת חיים והוא מאוד מעניין.