שופטים - פרק א - פסוק כט הדפסה
ואפריים לא הוריש, את-הכנעני היושב בגזר; ויישב הכנעני בקרבו, בגזר.