שופטים - פרק א - פסוק לב הדפסה
ויישב, האשרי, בקרב הכנעני, יושבי הארץ:  כי, לא הורישו.