שופטים - פרק ב - פסוק ה הדפסה
ויקראו שם-המקום ההוא, בוכים; ויזבחו-שם, ליהוה.