שופטים - פרק ב - פסוק ט הדפסה
ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת-חרס בהר אפריים, מצפון, להר-געש.