שופטים - פרק ג - פסוק ט הדפסה
ויזעקו בני-ישראל אל-יהוה, ויקם יהוה מושיע לבני ישראל ויושיעם--את עותניאל בן-קנז, אחי כלב הקטון ממנו.