שופטים - פרק ג - פסוק י הדפסה
ותהי עליו רוח-יהוה, וישפוט את-ישראל, וייצא למלחמה, וייתן יהוה בידו את-כושן רשעתיים מלך ארם; ותעז ידו, על כושן רשעתיים.