שופטים - פרק ג - פסוק יג הדפסה
ויאסוף אליו, את-בני עמון ועמלק; וילך, ויך את-ישראל, ויירשו, את-עיר התמרים.