שופטים - פרק ג - פסוק יז הדפסה
ויקרב, את-המנחה, לעגלון, מלך מואב; ועגלון, איש בריא מאוד.