שופטים - פרק ד - פסוק טז הדפסה
וברק, רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, עד, חרושת הגויים; וייפול כל-מחנה סיסרא, לפי-חרב--לא נשאר, עד-אחד.