שופטים - פרק ד - פסוק יח הדפסה
ותצא יעל, לקראת סיסרא, ותאמר אליו סורה אדוני סורה אליי, אל-תירא; ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. 

שבפסוק זה אנו רואים את הכוח הנשי שקיים ביעל שפיתתה אותו להיכנס לאוהל שלה במטרה לחסלו. וההשלכה מפה לכלל סיפורי הגבורה של הכוח הנשי בסיפורי המקרא