שופטים - פרק ה - פסוק יג הדפסה
אז ירד שריד, לאדירים עם;    יהוה,  ד-לי בגיבורים.