שופטים - פרק ה - פסוק כז הדפסה
בין  ליה, כרע נפל שכב:    בין רגליה, כרע  ל,    באשר כרע, שם נפל שדוד.