שופטים - פרק ה - פסוק כח הדפסה
בעד  לון נשקפה ותייבב אם סיסרא, בעד האשנב:    מדוע, בושש רכבו  וא--    מדוע איחרו, פעמי מרכבותיו.