בראשית - פרק כד - פסוק א הדפסה
ואברהם זקן, בא בימים; ויהוה בירך את-אברהם, בכול. 

כי אברהם הגיע בשיבה טובה לנחלתו וה' ברך אותו