שמואל ב - פרק א - פסוק יח הדפסה
ויאמר, ללמד בני-יהודה קשת, הנה כתובה, על-ספר הישר. 

מצוות ישוב ארץ ישראל הנה מהמצוות החשובות ביותר ובכדי לשרוד בארץ עלינו לדעת להשתמש בנשק, וללמד את הדורות הבאים להיות מיומנים בהפעלת כלי הנשק. הקשת הייתה כלי נשק חשוב ביותר בזמנה בשל יכולתה לפגוע באויב בטווחים רחוקים.