מלכים א - פרק א - פסוק ד הדפסה
והנערה, יפה עד-מאוד; ותהי למלך סוכנת ותשרתהו, והמלך לא ידעה.