מלכים א - פרק א - פסוק כח הדפסה
ויען המלך דויד ויאמר, קראו-לי לבת-שבע; ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך.