מלכים א - פרק א - פסוק ל הדפסה
כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלוהי ישראל, לאמור, כי-שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יישב על-כיסאי תחתיי:  כי כן אעשה, היום הזה. 

פסוק זה בא להבטיח את נצחיות השלטון