מלכים א - פרק ד - פסוק ז הדפסה
ולשלמה שנים-עשר ניצבים, על-כל-ישראל, וכילכלו את-המלך, ואת-ביתו:  חודש בשנה יהיה על-האחד, לכלכל.