בראשית - פרק ב - פסוק טו הדפסה
וייקח יהוה אלוהים, את-האדם; ויניחהו בגן-עדן, לעובדה ולשומרה. 

אני בחרתי בפסוק זה מכיוון שלדעתי זהו פסוק שמדבר על חיים טובים ומהנים, ושלא יהיה רשעות בן הבריאות