בראשית - פרק ל - פסוק א הדפסה
ותרא רחל, כי לא ילדה ליעקוב, ותקנא רחל, באחותה; ותאמר אל-יעקוב הבה-לי בנים, ואם-אין מתה אנוכי. 

לא צריך להתיאש. צריך להאמין תמיד בתקווה (רחל, לאחר שאיימה לשים קץ לחייה, כי חשבה שהיא עקרה, בסופו של דבר הרתה ליעקב בן וקראה לו יוסף.
כמו כן, חשוב לנו להדגיש כי יעקב אהב את רחל אהבת אמת למרותהיותה עקרה. תנועת הנוער הלאומי