מלכים א - פרק כא - פסוק ב הדפסה
וידבר אחאב אל-נבות לאמור תנה-לי את-כרמך ויהי-לי לגן-ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו, כרם טוב ממנו; אם טוב בעיניך, אתנה-לך כסף מחיר זה. 

בקשתו של אחאב המלך להתייחסותו של נבות איש גיל בלי מעמד