מלכים ב - פרק ב - פסוק יד הדפסה
וייקח את-אדרת אלייהו אשר-נפלה מעליו, ויכה את-המים, ויאמר, איה יהוה אלוהי אלייהו; אף-הוא ויכה את-המים, וייחצו הנה והנה, ויעבור, אלישע. 

בחרתי את הפסוק הזה כי יש לי ילד בשם אליהו שהוא נולד לפני פסח ואני מאוד אוהבת את השם הזה.