בראשית - פרק לא - פסוק ב הדפסה
וירא יעקוב, את-פני לבן; והנה איננו עימו, כתמול שלשום. 

בגלל שלבעלי קרואו יעקב יעקב והוא נפטר והוא איננו עימו ופסוק זה מזכיר לי אותו