ישעיהו - פרק א - פסוק א הדפסה
חזון, ישעיהו בן-אמוץ, אשר חזה, על-יהודה וירושלים--בימי עוזייהו יותם אחז יחזקייהו, מלכי יהודה.