ישעיהו - פרק א - פסוק כח הדפסה
ושבר פושעים וחטאים, יחדיו; ועוזבי יהוה, יכלו.