ישעיהו - פרק א - פסוק כט הדפסה
כי יבושו, מאילים אשר חמדתם; ותחפרו--מהגנות, אשר בחרתם.