ישעיהו - פרק ב - פסוק ז הדפסה
ותימלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו; ותימלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו.