ישעיהו - פרק ב - פסוק ט הדפסה
ויישח אדם, וישפל-איש; ואל-תישא, להם.