ישעיהו - פרק ב - פסוק יא הדפסה
עיני גבהות אדם, שפל, ושח, רום אנשים; ונשגב יהוה לבדו, ביום ההוא.