ישעיהו - פרק ב - פסוק טו הדפסה
ועל, כל-מגדל גבוה; ועל, כל-חומה בצורה.