ישעיהו - פרק ג - פסוק יח הדפסה
ביום ההוא יסיר אדוניי, את תפארת העכסים והשביסים--והשהרונים.