ישעיהו - פרק ג - פסוק כג הדפסה
והגליונים, והסדינים, והצניפות, והרדידים.