ישעיהו - פרק ד - פסוק א הדפסה
והחזיקו שבע נשים באיש אחד, ביום ההוא לאמור, לחמנו נאכל, ושמלתנו נלבש:  רק, ייקרא שמך עלינו--אסוף, חרפתנו.