ישעיהו - פרק ד - פסוק ג הדפסה
והיה הנשאר בציון, והנותר בירושלים--קדוש, ייאמר לו:  כל-הכתוב לחיים, בירושלים.