ישעיהו - פרק ה - פסוק ח הדפסה
הוי, מגיעי בית בבית--שדה בשדה, יקריבו:  עד אפס מקום, והושבתם לבדכם בקרב הארץ. 

הפסוק מתאר את המצב כיום. לא למדנו מאומה מעברנו.