ישעיהו - פרק ה - פסוק יד הדפסה
לכן, הרחיבה שאול נפשה, ופערה פיה, לבלי-חוק; וירד הדרה והמונה ושאונה, ועלז בה.