ישעיהו - פרק ה - פסוק יט הדפסה
האומרים, ימהר יחישה מעשהו--למען נראה; ותקרב ותבואה, עצת קדוש ישראל--ונדעה.