ישעיהו - פרק ה - פסוק ל הדפסה
וינהום עליו ביום ההוא, כנהמת-ים; וניבט לארץ, והנה-חושך, צר ואור, חשך בעריפיה.