ישעיהו - פרק ו - פסוק ו הדפסה
ויעף אליי, אחד מן-השרפים, ובידו, רצפה; במלקחיים--לקח, מעל המזבח.