ישעיהו - פרק ו - פסוק ח הדפסה
ואשמע את-קול אדוניי, אומר, את-מי אשלח, ומי ילך-לנו; ואומר, הנני שלחני.