ישעיהו - פרק ו - פסוק י הדפסה
השמן לב-העם הזה, ואוזניו הכבד ועיניו השע:  פן-יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב--ורפא לו. 

הכתובת על הקיר,
אך רק פורענות תפקח עניים