ישעיהו - פרק ז - פסוק ח הדפסה
כי ראש ארם דמשק, וראש דמשק רצין; ובעוד, שישים וחמש שנה, ייחת אפריים, מעם.