ישעיהו - פרק ז - פסוק ט הדפסה
וראש אפריים שומרון, וראש שומרון בן-רמליהו; אם לא תאמינו, כי לא תיאמנו.