ישעיהו - פרק ז - פסוק יא הדפסה
שאל-לך אות, מעם יהוה אלוהיך; העמק שאלה, או הגבה למעלה.