ישעיהו - פרק ז - פסוק יג הדפסה
ויאמר, שמעו-נא בית דויד:  המעט מכם הלאות אנשים, כי תלאו גם את-אלוהיי.