ישעיהו - פרק ז - פסוק כג הדפסה
והיה, ביום ההוא--יהיה כל-מקום אשר יהיה-שם אלף גפן, באלף כסף:  לשמיר ולשית, יהיה.