ישעיהו - פרק ח - פסוק ב הדפסה
ואעידה לי, עדים נאמנים--את אורייה הכוהן, ואת-זכריהו בן יברכיהו.